Dnevni arhiv: 5. 6. 2018

Nova slovnica

Vsi, ki se ukvarjate z raziskavami slovenske slovnice, poučevanjem slovničnih vsebin, razvojem metodologij in orodij, ki temeljijo na slovničnih podatkih, in vse ostale, ki vas tematika zanima, prijazno vabljeni, da se v sredo, 6. junija 2018, udeležite dogodka “Nova slovnica: viri in metode”. Dogodek bo potekal v Veliki dvorani IJS (Jamova cesta 39).

Namen dogodka je seznaniti strokovno javnost s cilji in trenutnimi rezultati projekta (ARRS J6-8256, http://slovnica.ijs.si/) ter opredeliti njihovo vrednost v luči primerljivih evropskih izkušenj ter nacionalnih prioritet in potreb. Projekt pripravlja odprto dostopne korpusne baze slovničnih podatkov, ki bodo na voljo za izdelavo jezikovnotehnoloških orodij in aplikacij za slovenski jezik, kot tudi empirično zasnovane slovnice slovenskega jezika. Še zlasti lepo torej vabljeni vsi, ki bi takšne podatke pri svojem delu potrebovali in uporabljali.

Program predavanj je sledeč:

10:00-11:00: Amália Mendez (Centro de Linguística da Universidade de Lisboa): ‘Comprehensive Grammar of the Portuguese language: Lessons Learned’
11:00-11:30: Kaja Dobrovoljc in Jaka Čibej (Fakulteta za računalništvo in informatiko UL & Inštitut Jožef Stefan): ‘Priprava virov za oblikoslovne analize standardne slovenščine’
11:30-12:00: Polona Gantar (Filozofska fakulteta UL): ‘Jezikoslovna podpora pri izdelavi semantičnih tehnologij’
12:00-12:30: Marko Robnik Šikonja (Fakulteta za računalništvo in informatiko UL): ‘Tehnologije za razvoj jezikovnih virov in metod’
12:30-13:00: vprašanja in razprava
13:00-14:00: odmor za kosilo (menza IJS)
14:00-15:00: Kozma Ahačič (ISJFR ZRC SAZU), Irena Krapš Vodopivec (Škofijska gimnazija Vipava), Simon Krek (Inštitut Jožef Stefan), Marko Stabej (Filozofska fakulteta UL) in Rok Žaucer (Univerza v Novi Gorici): ‘Nova slovnica: Kje smo in kam gremo?’ (panelna razprava, moderiranje Špela A. Holdt)