Mesečni arhiv: avgust 2020

Ustni izpiti za izpitni rok 26. 8. 2020 (H. Tivadar)

Spoštovane študentke, spoštovani študentje!

Kot je bilo napovedano, bodo izpiti in/ali zagovori seminarskih nalog v izpitnem roku 26. 8. 2020 potekali na daljavo, in sicer 26. avgusta 2020 ob 15. uri na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/85006175948

Na izpit na daljavo pridite tudi kolegi, ki še niste opravili vseh obveznosti (seminarske naloge), za katere smo bili dogovorjeni do konca avgusta. Do 5. septembra namreč želim zaključiti vse odprte izpitne prijave (predvsem predmet Osnove slovenskega jezika za zahodnoslovanske študije).

Zadnji letošnji izpitni rok je razpisan za 7. 9. 2020, natančna ura in razpored bosta znana najkasneje en dan pred izpitom, kot vedno, na spletni strani Oddelka za slovenistiko. Za dodatne informacije sem vam na voljo tudi po e-pošti oz. na rednih četrtkovih ZOOM-govorilnih urah (povezava je na oddelčni spletni strani pri izpitnih rokih), kar nekateri pridno izkoriščate.

S spoštovanjem,

red. prof. dr. Hotimir Tivadar

Izpiti pri Besedotvorju SKJ 27. 8. 2020

Obveščam vas, da bodo izpiti potekali v predavalnici 119 od 10. ure naprej. Prijavljenih je 11 študentov; seznam, na katerega se vpišete, je objavljen na Wikiverzi: https://sl.wikiversity.org/wiki/Razporedi_prijavljenih_za_izpite#Besedotvorje_SKJ_27._8._2020.

Prosim, da pridete na izpit ob točno določeni uri in da upoštevate varnostne ukrepe (umivanje rok, razkuževanje, maske).

Vprašanja, po katerih se pripravljate, ste dobili na predavanjih, objavljena so tudi e-učilnici.

Če imate vprašanja, se mi oglasite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si.

Saška Štumberger

Izpiti pri Uvodu v študij jezika 26. 8. 2020

Obveščam vas, da bodo izpiti potekali v predavalnici 119 od 10.30 naprej. Prijavljena sta dva študenta, na Wikiverzi pa sem pripravila seznam, na katerega se vpišete: https://sl.wikiversity.org/wiki/Razporedi_prijavljenih_za_izpite#Uvod_v_%C5%A1tudij_jezika_26._8._2020.

Prosim, da pridete na izpit ob točno določeni uri in da upoštevate varnostne ukrepe (umivanje rok, razkuževanje, maske).

Vprašanja, po katerih se pripravljate, ste dobili na predavanjih, objavljena so tudi e-učilnici.

Če imate vprašanja, se mi oglasite po e-pošti saska.stumberger@guest.arnes.si.

Saška Štumberger

SL1 Morfologija, nov termin vpogleda

Vpogled pisnega dela izpita je možen v torek, 25. 8. 2020, od 11. do 13. ure na daljavo preko aplikacije Zoom. Obvezna je predhodna najava na luka.horjak@ff.uni-lj.si do ponedeljka, 24. 8., do 12. ure.

Povezavo in približno uro boste dobili ob najavi; za vsakega študenta predvidevam pribl. 15 min časa.

Lep pozdrav, Luka Horjak


 

Pravni pouk:

Peti odstavek 13. člena Pravilnika o izpitnem redu in drugih oblikah preverjanja in ocenjevanja znanja na 1. in 2. stopnji:

(5) Kandidatka ima pravico do vpogleda v svoj popravljeni in ocenjeni pisni izdelek v roku sedem dni od objave rezultata izpita. Ocena odgovorov na posamezna vprašanja mora biti razvidna. Ocenjevalka je dolžna zagotoviti vpogled. Vpogled se praviloma izvaja v okviru rednih kontaktnih in govorilnih ur ocenjevalke, razen če ocenjevalka hkrati z objavo rezultatov izpita določi čas in kraj vpogleda drugače.

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

 

Ustni izpiti bodo ta ponedeljek, 24. 8. 2020 ob 15.00, potekali klasično, v mojem kabinetu (ne preko zuma); ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih. Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi … Predlagam, da se razvrstite po abecednem redu, posamezniki pa lahko po dogovoru ta vrstni red preskočijo. Pri izpitu bomo upoštevali varnostne (korona) predpise, tako kot je dogovorjeno.

 

Dne: po, 24. 8. 2020, od 15.00 ure dalje, kabinet 217 A

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1) – dvopredmetni

URA: 15.00–16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 5

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1)

URA: 16.00–16.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (PK1)

URA: 16.30–17.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE:3

 

 

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 17.00–18.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 4

 

 

 

OBVESTILO O IZPITIH IN GOVORILNIH URAH PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

OBVESTILO O IZPITIH IN GOVORILNIH URAH PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

 

Prvi rok jesenskih ustnih izpitov bo za vse »moje« predmete ta ponedeljek, 24. 8. ob 15.00, kot je bilo dogovorjeno. Ta rok bo potekal klasično, torej v kabinetu 207 A, upoštevajoč dogovorjene varnostne ukrepe (razdalja, razkužilo, odprto okno). V času izpitov bodo tudi govorilne ure, ki bodo potekale tudi v času drugega roka (7.9. 2020) – način izpeljave tega roka vam pravočasno sporočim.

Alojzija Zupan Sosič

 

Izpiti pri Saški Štumberger (Uvod v študij jezika, Besedotvorje SKJ)

Spoštovani!

Obveščam vas, da bodo izpitni roki pri Uvodu v študij jezika in Besedotvorju slovenskega knjižnega jezika samo ustni, potekali pa bodo na fakulteti. Izpiti se bodo predvidoma začeli ob 10. uri (navedbe na VIS-u ne držijo), tako kot julija bom rezervirala predavalnico in odprla stran na Wikiverzi.

Govorilne ure so v izpitnem obdobju samo po dogovoru, potekajo pa v kabinetu ali na daljavo – kot se dogovorimo.

Želim vam uspešno delo.

Saška Štumberger