Mesečni arhiv: september 2020

Nova fakultetna in oddelčna spletna stran

Od četrtka (17. 9.) naprej ima Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani novo spletno stran (https://www.ff.uni-lj.si/), katere podstran je tudi stran Oddelka za slovenistiko (https://slov.ff.uni-lj.si/). Ta še ni popolnoma pripravljena za samostojno obratovanje, zato zaenkrat in začasno stran slov.si še puščamo pri življenju, a ne za dolgo. Hvala za razumevanje.

Literarni magistrski seminar

Študente 2. letnika druge stopnje obveščamo, da bodo v študijskem letu 2020/21 potekali štirje literarni magistrski seminarji: dva v zimskem semestru (Hladnik, Pezdirc Bartol) in dva v poletnem semestru (Bjelčevič, Zupan Sosič). Enopredmetniki in dvopredmetniki nepedagogi izberete dva seminarja, v vsakem semestru enega, dvopredmetni pedagogi pa enega od štirih. V vsaki skupini je največ 15 študentov. Pri prof. Hladniku se bo seminar pričel  v sredo 7. 10. ob 9.40 v predavalnici 209c, pri prof. Pezdirc Bartol pa v ponedeljek 5. 10. ob 16.10 v predavalnici 4. Študente, ki boste obiskovali magistrski seminar v zimskem semestru, prosimo, da se zanesljivo udeležite prvega srečanja, saj se bomo dogovorili o načinu dela in si razdelili seminarske teme.

Slovenska frazeologija – rezultati pisnega dela

  • Enodisciplinarni
Vpisna št Ocena
18150387   (7 db)
18150388   (10 odl)
18170336   (8 pd)

 

  • Dvodisciplinarni
Vpisna št Ocena
18160297   (6 zd)
18150138   (9 pd)
18150402   (8 pd)
18030385   (8 pd)
18160307   (7 db)

 

Ustni izpiti bodo v ponedeljek, 14. 9. 2020, ob 11h (vpisna štev. 18150138 – po dogovoru), ob 11.20h (enodisciplinarni), ob 12.30h (dvodisciplinarni).

Ped. praksa – vabilo na sestanek (za SLE, 2.l. v 20/21)

Spoštovane bodoče enopredmetne slovenistke 2. letnika magistrske pedagoške slovenistike, dragi kolegi!

 

Vse, ki bi želeli pedagoško prakso opravljati že septembra, vabim na sestanek, ki bo v petek, 11. 9., ob 15h na https://meet.jit.si/PPSLE . Pogovorili se bomo o organizaciji, ciljih in poteku prakse, pa tudi o morebitnih drugih odprtih vprašanjih. V pričakovanju skorajšnjega snidenja vas lepo pozdravljam, Alenka Žbogar

SL1 Morfologija SKJ, vpogled izpita (9. 9.)

Vpogled pisnega dela izpita je možen v sredo, 9. 9. 2020, od 11. do 13. ure na daljavo preko aplikacije Zoom. Obvezna je predhodna najava na luka.horjak@ff.uni-lj.si do 10. ure.

Povezavo in približno uro boste dobili ob najavi; za vsakega študenta predvidevam pribl. 15 min časa.

Lep pozdrav, Luka Horjak

Nujno obvestilo glede ped. prakse v 20/21 (SLE, 2. l.)

Spoštovane bodoče enopredmetne slovenistke 2. letnika magistrske pedagoške slovenistike!

Pedagoška praksa pri slovenščini na osnovni ali srednji šoli  naj bi bila tudi v št. l. 20/21 sestavni del vašega pedagoškega študija. Zaradi ponovnega hitrega širjenja koronavirusne bolezni vam na Katedri za didaktiko slovenščine priporočamo, da se na prakso v zimskem semestru št. l. 20/21 odpravite čim prej. Učiteljico – mentorico si lahko poiščete sami (lahko tudi v domačem kraju), lahko pa vam jih poskušamo poiskati mi (v Ljubljani in okolici).

Študijski program predvideva, da 15-dnevna praksa v zimskem semestru poteka v čim bolj strnjeni obliki. V tem času hospitirate pri mentoričinem pouku slovenskega jezika in književnosti, svoja opažanja zapisujete po dnevih v dnevnik prakse ter poleg ostalih nastopov obvezno izvedete dva izpitna nastopa iz književnosti.

Če se boste na prakso odpravile pred začetkom št. l. 20/21, torej že septembra, mi to obvezno javite na moj fakultetni elektronski naslov. Posredovala vam bom natančnejša navodila v zvezi z organizacijo, izvedbo in potekom prakse, vam in vaši mentorici pa poslala vso dokumentacijo. Sporočite mi tudi ime in priimek kontakt vaše mentorice, njen elektronski naslov in podatke o šoli (naziv, naslov).

Če se boste na prakso odpravile od oktobra dalje, boste natančnejša navodila prejele na seminarju iz Pedagoške prakse pri didaktiki književnosti (na urniku ob četrtkih od 13h do 14.30 v pred. 233).

Na Katedri za didaktiko slovenščine smo vam in vašim mentoricam na razpolago z nasveti, pojasnili in dodatnimi informacijami. Z veseljem vam bomo svetovali in vam skušali pomagati pri odpravljanju morebitnih težav.

Z lepimi pozdravi, Alenka Žbogar

PS

Z oddelčno tajnico uredite zavarovanje za čas pedagoške prakse ter preverite, ali je s šolo že sklenjena pogodba o partnerstvu. V nasprotnem primeru tajnica v sodelovanju s fakultetnim Centrom za pedagoško izobraževanje pogodbo pripravi in jo pošlje šoli v podpis. Če šola želi še kakšna dodatna potrdila o sodelovanju, mi to sporočite.

Razpored ustnih izpitov za izpitni rok 7. 9. 2020 (H. Tivadar)

Pisni izpiti iz Fonetike in fonologije bodo potekali v živo, kot je objavljeno v ViS-u, in sicer 7. 9. 2020 ob 12.00 v predavalnici 2, kjer bodo tudi ustni izpiti takoj po pisnem delu (13.30), kar je že objavljeno.

Ustni izpiti oz. zagovor seminarskih nalog pri drugih mojih izpitih pa bodo izvedeni preko aplikacije ZOOM, in sicer po spodnjem zaporedju na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/86385424149?pwd=NXIvd05kU2VKbzRGOS9nM0N0TllVdz09

Govorna tehnika

TOREK, 8. 9. 2020, ob 13.30

18193355

18193310

18183348

Javno govorno nastopanje 

TOREK, 8. 9. 2020, ob 14.30

18181088

Jezik v gledališču in filmu

TOREK, 8. 9. 2020, ob 14.30

18193417

________

Uporabna slovenščina

TOREK, 8. 9. 2020, ob 15.00 – pogovor o oddaji zaključenega seminarskega dela in zagovor

Osnove slovenskega jezika pri študiju zahodnoslovanskih jezikov

TOREK, 8. 9. 2020, ob 15.30 – pogovor o oddaji zaključenega seminarskega dela in zagovor

Predmeta Uporabna slovenščina in Osnove slovenskega jezika pri zahodnoslovanskih študijih bosta zaključena potem po dogovoru.

_____________

Fonetika in fonologija – diferencialni izpiti

Diferencialni izpit za študentke Pedagoške fakultete bo potekal preko aplikacije ZOOM, in sicer v četrtek, 10. 9. 2020, od 13.15 naprej na naslednji povezavi: https://us02web.zoom.us/j/87982122535?pwd=L2RQazhnNERYSTd6QU50ZWlXN0NPdz09

(Ta teden bodo tudi redne spletne govorilne ure ob 12.30 preko aplikacije ZOOM in povezave, ki je že ves čas objavljena na oddelčni spletni strani na zavihku Izpitni roki in govorilne ure pri mojem razdelku, ki ga redno posodabljam – če so kdaj govorilne ure prestavljene, najdete tam tudi obvestilo in informacijo o novem datumu govorilnih ur.)

                                Prof. dr. Hotimir Tivadar

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

SEZNAM ŠTUDENTOV IN ŠTUDENTK ZA USTNE IZPITE (7. 9. 20) PRI RED. PROF. DR. ALOJZIJI ZUPAN SOSIČ

 

Ustni izpiti bodo ta ponedeljek, 7. 9. 2020 ob 15.00, potekali klasično, v mojem kabinetu (ne preko zuma); ob vsakem predmetu imate navedeno uro in število prijavljenih, vzporedno bodo potekale tudi govorilne ure (pred vrati povejte, če ste samo za govorilne ure). Zakaj ne imen in priimkov? Prav zaradi absurdnosti zakonov, ki nam to prepovedujejo. Zakaj pa nisem navedla številk? Zaenkrat mislim, da ste dosti več vredni kot samo gole številke in da ljudi nikakor ne morem enačiti z njimi … Predlagam, da se razvrstite po abecednem redu, posamezniki pa lahko po dogovoru ta vrstni red preskočijo. Pri izpitu bomo upoštevali varnostne (korona) predpise, tako kot je dogovorjeno.

 

Dne: po, 7. 9. 2020, od 15.00 ure dalje, kabinet 217 A

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1) – dvopredmetni

URA: 15.00–16.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 6

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1)

URA: 16.00–16.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (SL1) – dvodisciplinarni

URA: 16.30–17.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 2

 

 

PREDMET: Sodobni slovenski roman (PK1)

URA: 18.00–19.00

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 6

 

 

 

PREDMET: Pripovedno besedilo

URA: 19.00–19.30

ŠTUDENTI IN ŠTUDENTKE: 1

 

 

 

Rezultati kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja in termin ustnega dela izpita

Spoštovani,

tule so rezultati sredinega kolokvija iz Slovenske književnosti 19. stoletja:

18190293 = 9

18191035 = 8

18190728 = 6

Preostali udeleženci testa niso pisali zadostno. Če kdo želi vpogled testa prek Zooma, naj mi piše na andraz.jez@ff.uni-lj.si.

Ustni del izpita pri prof. Bjelčeviču bo potekal v živo, in sicer v petek, 4. 9., ob 15. uri.

Lep pozdrav,

Andraž Jež